ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่ง เชฟอับดุล

ข้อมูลร้าน อาหารตามสั่ง เชฟอับดุล

117/12 ซอย แจ้งวัฒนะ 10 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210