ข้อมูลร้าน ร้านหมู ป.ดวงเจริญ

ข้อมูลร้าน ร้านหมู ป.ดวงเจริญ

74/3 ซอย เคหะร่มเกล้า 64 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520