ข้อมูลร้าน ทศพล (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ทศพล (จ.ชลบุรี)

64/1 ม.5 ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

66-981434467