ข้อมูลร้าน ครัวไชยมงคล

ข้อมูลร้าน ครัวไชยมงคล

126/20 ถนน รอบเวียงประตูชัย ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000