เอฟดับบลิวดี

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู รับประกันการท่องเที่ยวต่างประเทศจาก เอฟดับบลิวดี

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันออนไลน์โรคมะเร็ง FWD Easy E-CANCER รับทรูพอยท์สูงสุด 14,000 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ Easy E-PA รับทรูพอยท์สูงสุด 250 คะแนน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันออนไลน์ Easy E-LIFE รับทรูพอยท์สูงสุด 8,000 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันสะสมทรัพย์ออนไลน์ Easy E-SAVE 10/5 รับทรูพอยท์ 2,500 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ซื้อประกันโรคร้ายแรง Big 3 เบี้ยฯ เริ่มเพียง 1,048 บาท ต่อปี รับทรูพอยท์ สูงสุด 14,000 คะแนนต่อกรมธรรม์

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ซื้อประกัน Easy E-Stroke เริ่มเพียง 439 บาท ต่อปี รับทรูพอยท์ สูงสุด 3,500 คะแนน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกัน Easy E-Heart เริ่มเพียง 259 บาท ต่อปี รับทรูพอยท์ สูงสุด 3,500 คะแนน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู รับประกันการท่องเที่ยวต่างประเทศจาก เอฟดับบลิวดี

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูซื้อประกันออนไลน์โรคมะเร็ง FWD Easy E-CANCER รับทรูพอยท์สูงสุด 14,000 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ซื้อประกันอุบัติเหตุออนไลน์ Easy E-PA รับทรูพอยท์สูงสุด 250 คะแนน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์