ข้อมูลร้าน อาเปา ข้าวมันไก่ (จ.อุบลราชธานี)

ข้อมูลร้าน อาเปา ข้าวมันไก่ (จ.อุบลราชธานี)

80 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000

66-819751591