ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้งพระลือ1

ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้งพระลือ1

13/5 ม.7 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230