สิทธิประโยชน์

  ซื้อผลิตภัณฑ์ Oxe cure ครบ 500 บาท รับคูปองส่วนลดเงินสด 50 บาท

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ซื้อผลิตภัณฑ์ Prompt ครบ 700 บาท รับคูปองส่วนลดเงินสด 50 บาท

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์