ข้อมูลร้าน ฟาโมโซ่ คาเฟ่ & เรสเตอรองท์

ข้อมูลร้าน ฟาโมโซ่ คาเฟ่ & เรสเตอรองท์

15 ถนน ข้างวัง ต.นครปฐม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000