ข้อมูลร้าน ก๊ะยะห์อาหารเช้า

ข้อมูลร้าน ก๊ะยะห์อาหารเช้า

76/4 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110