ข้อมูลร้าน ลาบลุงดม

ข้อมูลร้าน ลาบลุงดม

285 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000