ข้อมูลร้าน อ๊อด ไก่ทอด

ข้อมูลร้าน อ๊อด ไก่ทอด

45 ม.4 ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000