ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอม

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อหอม

17/75 ท่าทราย 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210