ข้อมูลร้าน ชาอะติณห์@ดอนเมือง

ข้อมูลร้าน ชาอะติณห์@ดอนเมือง

293/22 ถ.ช่างอากาศอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210