ข้อมูลร้าน ลาบดีขม(หนองฮ่อ)

ข้อมูลร้าน ลาบดีขม(หนองฮ่อ)

201/82 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300