ข้อมูลร้าน เตี๋ยวชิคเคิน

ข้อมูลร้าน เตี๋ยวชิคเคิน

52 ถนน พระราชวีริยาภรณ์ แขวงบางพึ่ง เขตพระประแดง สมุทรปราการ 10130