ข้อมูลร้าน ป้าแดงขนมหวานเกาะเรียน

ข้อมูลร้าน ป้าแดงขนมหวานเกาะเรียน

ตลาดโก้งโค้งอยุธยา ร้านป้าแดงขนมหวานเกาะเรียน ต.ขนอนหลวง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160