ข้อมูลร้าน หล่อซีเฮง กาแฟแก้วยักษ์

ข้อมูลร้าน หล่อซีเฮง กาแฟแก้วยักษ์

2 ซ.เลียบวารี 18 ถ.เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530