ข้อมูลร้าน หมูย่างราดข้าว TOT

ข้อมูลร้าน หมูย่างราดข้าว TOT

977 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330