AOM SHOP SHOPPING (จ.นนทบุรี)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 31 Aug 2020
ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 31 Aug 2020
ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี
ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019