เยลโลสปูน

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 20 บาท เมื่อซื้อ Lemon meringue tart 1 ชิ้น

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 50 บาท เมื่อซื้อ Lemon meringue tart 1 ชิ้น และ Carrot cake 1 ชิ้น (รวม 2 ชิ้น)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 20 บาท เมื่อซื้อ Lemon meringue tart 1 ชิ้น

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 50 บาท เมื่อซื้อ Lemon meringue tart 1 ชิ้น และ Carrot cake 1 ชิ้น (รวม 2 ชิ้น)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์