ข้อมูลร้าน ร้านร่มแดง

ข้อมูลร้าน ร้านร่มแดง

1 ถนน พระรามที่ ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330