ข้อมูลร้าน ครัวติดดิน...กินกับพร

ข้อมูลร้าน ครัวติดดิน...กินกับพร

144 ถ. พหลโยธิน2/1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400