ข้อมูลร้าน เฉาก๊วยเต็งหนึ่งตลาดนัด ปตท.

ข้อมูลร้าน เฉาก๊วยเต็งหนึ่งตลาดนัด ปตท.

ตลาดนัด ปตท. ถนน หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520