ข้อมูลร้าน ต้มเครื่องในวัว บังแอ เจ้าเก่า (จ.เพชรบุรี)

ข้อมูลร้าน ต้มเครื่องในวัว บังแอ เจ้าเก่า (จ.เพชรบุรี)

9 ซ.5 ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000

087-1579217