O2O Campaign

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ที่ 1 : ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ลงทะเบียนใช้งาน POS ฟรี 30 วัน รับทรูพอยท์ 10 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ที่ 2 : ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้งาน POS และมีการเพิ่มสินค้าเข้าระบบตั้งแต่ 10 รายการขึ้นไป รับทรูพอยท์ 100 คะแนน (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ที่ 3 : ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ สมัครแพ็กเกจ POS ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ราคา 149 บาท/เดือน รับทรูพอยท์ 200 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ที่ 1 : ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ลงทะเบียนใช้งาน POS ฟรี 30 วัน รับทรูพอยท์ 10 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ที่ 2 : ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ใช้งาน POS และมีการเพิ่มสินค้าเข้าระบบตั้งแต่ 10 รายการขึ้นไป รับทรูพอยท์ 100 คะแนน (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์ที่ 3 : ร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ สมัครแพ็กเกจ POS ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ราคา 149 บาท/เดือน รับทรูพอยท์ 200 คะแนน

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์