ข้อมูลร้าน พุทรากาแฟ

ข้อมูลร้าน พุทรากาแฟ

หน้าหมู่บ้านพูนสินธานี1 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520