ข้อมูลร้าน เจ๊ปูอร่อยพุงแตก

ข้อมูลร้าน เจ๊ปูอร่อยพุงแตก

128/192 ซ.ไทยประกัน ซอย 1 แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง สมุทรปราการ 10540