ข้อมูลร้าน ครัวตารุ่ง ไก่ทอด-อาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน ครัวตารุ่ง ไก่ทอด-อาหารตามสั่ง

49 ซ.พหลโยธิน 14 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400