ข้อมูลร้าน พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา 1

ข้อมูลร้าน พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา 1

พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา เลขที่ 12/3-4 หมู่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000