พลูธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลดห้องพัก 20% จากราคาปกติ รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ลดห้องพัก 15% จากราคาปกติ รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลดห้องพัก 10% จากราคาปกติ รวมอาหารเช้า 2 ท่าน

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์