ข้อมูลร้าน ใบบัวรสเด็ด (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน ใบบัวรสเด็ด (จ.นครสวรรค์)

ทางเข้าหมู่บ้านดรีมแลนด์ ต.วัดไทร อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000