ข้อมูลร้าน บ้านปลาทู

ข้อมูลร้าน บ้านปลาทู

ตลาดถนอมมิตร (ร้านบ้านปลาทู) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220