ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้งชาววัง เจ้าตำหรับ (จ.ราชบุรี)

ข้อมูลร้าน กล้วยปิ้งชาววัง เจ้าตำหรับ (จ.ราชบุรี)

50 ถ.โชคชัย ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120