ข้อมูลร้าน ปลาหมึกย่างบ้านมะปราง

ข้อมูลร้าน ปลาหมึกย่างบ้านมะปราง

299/153 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520