ข้อมูลร้าน บ้านยาย กาแฟสด (จ.จันทบุรี)

ข้อมูลร้าน บ้านยาย กาแฟสด (จ.จันทบุรี)

3/5 หมู่ 3 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000