ข้อมูลร้าน Benny ไก่ย่างกอแล๊ะ

ข้อมูลร้าน Benny ไก่ย่างกอแล๊ะ

36/7 ซ.เพิ่มสิน 24/1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220