ข้อมูลร้าน bigbax cafe (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน bigbax cafe (จ.พิจิตร)

2/3 ม.1 ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190