ข้อมูลร้าน เจ๊โอ๊ะ โชห่วย (จ.นครสวรรค์)

ข้อมูลร้าน เจ๊โอ๊ะ โชห่วย (จ.นครสวรรค์)

234/2 ม.10 ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

66-899611709