ข้อมูลร้าน Bless Dessert & Cafe (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน Bless Dessert & Cafe (จ.สงขลา)

299/2 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-836599884