ข้อมูลร้าน ต้นตำรับชาชัก ชาพะยอมศรีมหาโพธิ

ข้อมูลร้าน ต้นตำรับชาชัก ชาพะยอมศรีมหาโพธิ

ปจ.3070 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140