ข้อมูลร้าน คาเฟ่ ชาพะยอม by องศา

ข้อมูลร้าน คาเฟ่ ชาพะยอม by องศา

ทางคู่ขนาน ถนน ปทุมธานี - บางปะหัน ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160