ข้อมูลร้าน คาเฟ่ชาพะยอม (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน คาเฟ่ชาพะยอม (จ.พิษณุโลก)

119/2 ม.7 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000