ข้อมูลร้าน cha fady (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน cha fady (จ.สงขลา)

82 ถ.ปาดังเบซาร์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120