ข้อมูลร้าน Chakuma (จ.ขอนแก่น)

ข้อมูลร้าน Chakuma (จ.ขอนแก่น)

123/1201 ม. 16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

66-620632980