ข้อมูลร้าน ชามิจิ (จ.อุตรดิตถ์)

ข้อมูลร้าน ชามิจิ (จ.อุตรดิตถ์)

ซุ้มประตูเมือง ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130