ข้อมูลร้าน ชาพู ชาอร่อย

ข้อมูลร้าน ชาพู ชาอร่อย

ตลาดเทวาอัมรินทร์ เพิ่มสิน20 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220