ข้อมูลร้าน โชคดีขนมเบื้องไทย (จ.อุตรดิตถ์)

ข้อมูลร้าน โชคดีขนมเบื้องไทย (จ.อุตรดิตถ์)

125/5หมู่1 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130

66-823225041