ข้อมูลร้าน ช่อลดา (จ.สมุทรสาคร)

ข้อมูลร้าน ช่อลดา (จ.สมุทรสาคร)

189/6 ม.2 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120