ข้อมูลร้าน ช่อผกา (จ.เพชรบูรณ์)

ข้อมูลร้าน ช่อผกา (จ.เพชรบูรณ์)

244 ม.1 ศาลาลาย ชนแดน ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150